A játék olvasása – A játék képe és folyamata – Csapatjáték-tervezés – Csapatjáték-analízis –Probléma-megoldó edzés

Problémafelvetés:

Ha valaki gépkocsi-szerelőnek megy, akkor az első órákon megtanítják neki a gépkocsi működését.

Az edzőknek sokszor a szemére vetik, hogy nézi, de nem látja a futballt.

Kérdések sokasága merül fel benne:

 • Hogyan működik a futball?
 • Mi a labdarúgás belső működési logikája?
 • Modellezhető-e egyáltalán 11 ember összműködése?
 • Ha igen, akkor milyen következtetések vonhatók le a modellekből?
 • Létezhet-e rossz futballmodell?

A fenti kérdéseket tisztázza “A játék olvasása” konferencianap.

Elmélet:

 • Mi a játék olvasása? Mi a játék abc-je?
 • a játék képe
 • a játék folyamata
 • tér – idő ugrás
 • alapfogalmak definíciói
 • csapatjáték-tervezés
  • figurális játék
  • alakzati játék
 • csapatjáték-analízis
 • problémamegoldó edzés
 • a játékmodellek, mint segédeszköz
 • csapatjáték-tervezés
 • a játékmodellekből levezetett csapatjáték – analízis
 • típushibák és problémamegoldó edzés
 • oktatási módszertanok
 • hibajavítás módszertani kérdéssora
 • a tér és időmodell kapcsolata
 • csapatjáték oktatási módszertanok
 • edző beavatkozási lehetőségei a játék menetébe
  • csere
  • térmodell játékelemei
  • időmodell játékelemei

Gyakorlat:

 • mintaedzések