Programozott döntések a labdarúgásban

Problémafelvetés:

Standard edzői nyilatkozatok:

 • A játékos rosszul döntött!
 • Fejben kell rendet tenni!
 • Rossz döntéseket hoztunk a mérkőzésen!
 • Lassan döntünk!
 • Lassan gondolkozunk!

Az a napnál is világosabb, hogy döntés a futball sarkalatos pontja. Ezt a témakört járjuk végig egy más nézőpontból.

Elmélet:

 • a döntés folyamata
 • Hogyan döntök? Döntésnél figyelembe veendő tényezők
 • végtelen játékhelyzet hipotézis, vagy véges állapotok 
 • játékelvek
  • térmodell
   • irányelv
   • követelményelv
   • zavarkompenzáló elv
  • időmodell
   • játékszervezési alapelv
   • csapatjáték-szervezési alapelv
  • döntésképességek (döntést befolyásoló képességek)
   • térmodell
    • jövőkép-vízió
    • játékfelfogás
    • játékelKÉPzelés egésze és részletei
     • játékkoncepció: előadásmód, támadási forma, játékszervezési forma, csapásirány, irányelv, stratégiai célból módosított játékmód
    • stílustechnikai repertoár nagysága
    • poszt, szerep-szerepkör-szerepkapcsolat, feladat-feladatkör-feladatkapcsolat, funkció-funkció kapcsolat
    • kondíció-frissesség
   • időmodell
    • figyelem iránya, lényeglátás, térlátás
    • helyzetfelismerés
    • játékfeladat-kiválasztás
    • játékelv-kiválasztás
    • feltétel biztosítása
    • vezérlés, ritmus, időzítés, tempó
   • a felnézés rangsorrendje és a döntés
   • a stílus (tradíció) és a döntés
   • a játékkoncepció és a döntés
   • a játékhelyzet és a döntés
   • programozott döntések különböző stílusokban
   • játékelvek és a döntés
   • játékfeladatok és a döntés
   • csel és döntés (tám alapállás, hármas fenyegetettség elve)
 • játékhelyzet-teremtő képesség és a döntés
 • játékhelyzet-megoldó képesség és a döntés
 • csapatjáték kialakítás és a döntés
  • Véber-féle (utasítás)
  • utasításos oktatási módszertan
  • kétválasztásos futball
  • Garami-féle
  • stílusjellemzőkön keresztül

Gyakorlat:

 • gyakorlatok a játékhelyzet-megoldó képesség fejlesztésére
 • gyakorlatok a játékhelyzet-teremtő kép fejlesztésére