Kreditinfó

Az MLSZ Felnőttképzési intézet Edzőképző Központja tájékoztatja az edzőképző tanfolyamokra – kreditpont gyűjtő konferenciákra is – jelentkező hallgatókat, hogy 
ÁTMENETILEG AZ MLSZ TANFOLYAMAIRA TAO TÁMOGATÁST NEM FOGADHATÓ EL! 

MLSZ Edzőképző Központ

87/2017 (06.15.) elnökségi határozat melléklete
Az Elnökség ELN-90/2015 (06.01.) (Labdarúgó edzői képesítési követelmények) határozat V/1.
melléklete
(a 87/2017 (06.15.) elnökségi határozatban elfogadott módosításokkal egybeszerkesztett szöveg)
KREDIT PONTRENDSZER AZ MLSZ EDZŐKÉPZÉSÉBEN VÉGZETTSÉGET SZERZŐ
SPORTSZAKEMBEREK SZÁMÁRA
2017

1. Edzői licencek megújításához általános szabály szerint az edzőknek három év alatt összesen
legalább 45 kredit pontot kell összegyűjteni, amelyet a szakember saját szintjének megfelelő,
önmaga által választott illetve az Edzőképző Központ által kiírt, megjelölt kurzuson, konferencián,
szemináriumon vagy egyéb más, az Edzőképző Központtal egyeztetett módon tudja elérni.
2. A 2017 december 31-én lejáró vagy előtte lejárt licenckártyák megújítására az UEFA Pro, UEFA
Elite Youth A licenc esetén 45, illetve UEFA-A, UEFA-B licenc esetén 35 kreditpont begyűjtése
szükséges, a licenc kártya lejártáig.
3. A 2017 december 31. után lejáró licence kártyák megújítására, az 1. pontnak megfelelően, a lejárat
idejéig 45 kreditpontot kell szerezni minden edzői licenc (UEFA Pro, UEFA Elite Youth A, UEFA-A és
UEFA-B) esetén.
4. Az edzők saját licencüktől alacsonyabb szintű konferencián is részt vehetnek, de annak kredit
pontjaira nem jogosultak, kivéve rendkívüli esetben, ha az edzőképző intézettől erre előre engedélyt
kaptak.
5. Az „A” licences és „B” licences edzők is külön a nekik kiírt konferencián tudják elérni pontjaikat, mely
viszont lehet több képzettségi szintű edző egyidőben való kijelölésével is az Edzőképző Központ
által. A Grassroots „C”, Amatőr „C” végzettségű edzők továbbképzésére az arra kijelölt „B” licences
továbbképzésen lesz lehetőségük.
6. A külföldön dolgozó edzők a nekik munkát adó országban is megszerezhetik kredit pontjaikat,
amelyet azonos számban elfogad az edzőképző intézet. Természetesen erről nekik hitelt adóan
nyilatkozniuk kell, és ennek igazolásait be kell nyújtaniuk.
7. Külföldi tanulmányútra is kaphatnak kredit pontot a PRO vagy Elite Youth licenccel rendelkező
edzők, melyet előre engedélyeztettek az Edzőképző Központtal, és megállapították a szerezhető
kredit pontok számát, amely maximum tizenöt pont lehet. A kint tartózkodásukról hitelt adóan kell
igazolást szerezniük (pl. Szakmai igazgatóval aláíratott meghívó levél, Teljesítés igazolás). A
külföldön töltött szakmai útról készített tanulmányért egy adott út vonatkozásában csak egy személy
kaphat kreditpontot. A kreditet kapó edzőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy a tanulmány
ellenszolgáltatás nélkül felhasználható az Edzőképző központ oktatási tevékenységében.
8. A PRO vagy Elite Youth licences edző kolléga kredit pontot szerezhet előadás tartásával, (pl.
kreditpont-gyűjtő konferencián, licences képzésen, vagy más az edzőképzés által megjelölt
tevékenység során. Előzetesen minden esetben szükséges egyeztetni az Edzőképző Központtal,
engedélyeztetni kell a tevékenységet, és meg kell állapítani az érte kapható kredit pontszámot,
amely maximum tizenöt pont lehet.
9. Kredit pont szerezhető a labdarúgás témában megírt szakmai, vagy tudományos kritériumoknak
megfelelő magyar vagy idegen nyelven írt publikáció megjelentetésével. Ebben az esetben is
szükséges az Edzőképző Központtal történő egyeztetés a kredit pontszám meghatározásához,
amelynek maximális értéke tíz pont lehet.